Neurologia

Badanie neurologiczne polega na dokładnej ocenie odruchów zwierzęcia, ocenie ich zachowania oraz lokalizacji bólu. Dlatego istotne jest, aby pacjent nie był pod wpływem środków przeciwbólowych przed badaniem, które wpływają na jego aktywność psychofizyczną.

Choroby neurologiczne często charakteryzują się gwałtownym przebiegiem. W niektórych przypadkach wymagają natychmiastowej interwencji chirurgicznej, podczas gdy inne odpowiednio reagują na leczenie farmakologiczne. W przypadku późnego rozpoznania, mogą niestety prowadzić do tragicznych konsekwencji, dlatego zalecamy szybką konsultację u specjalisty w przypadku jakichkolwiek podejrzeń. Do częstych objawów neurologicznych należą drgawki, niedowłady, paraliże, zaburzenia koordynacji ruchowej, mimowolne skurcze mięśni oraz zaburzenia świadomości.

Specjalizujemy się w leczeniu różnorodnych schorzeń neurologicznych, w tym:

  • Padaczki,
  • Wodogłowia,
  • Nowotworów mózgu,
  • Nowotworów rdzenia kręgowego,
  • Zapalenia mózgu,
  • Zapalenia rdzenia kręgowego,
  • Dyskopatii,
  • Zwyrodnień kręgosłupa,
  • Chorób ucha środkowego i wewnętrznego.